Parterapi, psykoterapi & coaching

Vi tilbyder Individuel Psykoterapi og Coaching samt Parterapi

“Vores arbejde i Strandparken foregår i en anerkendende kultur, og med udgangspunkt i værdierne: Respekt, værdighed og empati.”

Vi er Bjarne og Birgitte Frederiksen

Vi har begge en mangeårig erfaring indenfor arbejdet med stress og depressionsramte. Vi har en række flerårige uddannelser bag os indenfor: psykologi, pædagogik, psykoterapi samt ledelse.

Læs mere her

Vi fokuserer på

ressourcer, selvevaluering og handlekompetencer som de vigtigste elementer.

Vi tilbyder

INDIVIDUEL PSYKOTERAPI & COACHING

Pris: kr. 700 i timen

Er du stresset?

Stress – er ikke en sygdom, men kroppens svar på en belastning af fysisk eller psykisk karakter og som betyder, at hvis man ikke gør noget ved den situation der medfører stress, udsættes vi for en belastning, der kan medføre, at der opstår kroniske stresssymptomer dvs. en stressbetinget sygdom.

Vi ved af erfaring, at de mennesker som har en længerevarende sygdom bag sig på grund af stress, ofte rammes på deres selvværd, de mister troen på sig selv og det bliver deres ”sygerolle” der definerer dem som menneske og ikke deres evner og ressourcer.

Lider du af angst?

Angst er en sund og naturlig følelse og gør os i stand til at kæmpe eller flygte. Men når angst optræder uden der er brug for den, kan den virke direkte hæmmende og invaliderende. ” I stedet for at fokusere på at blive fri af angsten, skal du fokusere på at blive fuld af liv – på at leve et liv, der giver dig værdighed og energi.”

Har du svært ved at skabe balance mellem dit eget liv, dit familieliv og dit arbejdsliv?

En meget væsentlig forudsætning for at få et godt liv er, at vi selv tager ansvar og aktivt bevæger os i retningen af det, der betyder noget for os. At tage ansvar for sit eget liv indebærer, at man vedkender sig sin livsførelse, Sine valg og sine fravalg. Igennem øget selvbevidsthed bliver du bedre til, at forstå din rolle i en forandringsproces og til at tage aktivt del i de ændringer, der er relevant for dit liv.

Har du brug for nyt fokus på dine værdier og har du brug for at ændre uhensigtsmæssige mønstre?

Værdier er betegnelsen for hvem vi er – og ikke hvem vi gerne vil være, eller hvem vi tror vi skulle være. Sagt på en anden måde så repræsenterer vore værdier vor unikke og individuelle essens. Vore værdier er en slags kompasretning der viser os hvad der virkelig betyder noget for os og når vi lever efter og gennem vores værdier vil vi have større mulighed for, at skabe det ”gode liv”.

PARTERAPI

Pris: Kr. 800 i timen

Det er nødvendigt at vedligeholde det gode parforhold.

Et sundt parforhold er et afgrænset fællesskab, hvor parterne deler og oplever noget sammen og samtidigt er i stand til, at afgrænse sig fra hinanden. Det er samhørighed der skaber plads til individualitet og anerkendelse af forskelligheder. Desværre bliver næsten halvdelen af alle indgåede parforhold opløst igen, med baggrund i smertefulde kommunikationsproblemer og misforståelser.

Dialog er nødvendig for at undgå konflikter og gennem dialogen afstemme gensidige forventninger med hinanden. Det kræver imidlertid en relativ stor indsats, at bibeholde målet med parforholdet, at skabe tillid og harmoni i fred og tryghed, og samtidig arbejde med det der binder parforholdet sammen – LIGEVÆRDIHED.

Det kan være svært, at se sig selv og sine nærmeste i et klart og objektivt lys. Parterapi kan være en af de muligheder man kan benytte sig af når man føler, at man er faret ” vild” i sit parforhold.

Vi glæder os til at byde dig velkommen